Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Siepraw w liczbach

Geoportal Siepraw
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Siepraw

Siepraw, gmina w województwie małopolskim, powiat myślenicki.

Powierzchnia gminy Siepraw wynosi 32 km2, zajmuje 2279 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Siepraw zamieszkuje 9 070 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 988 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Siepraw wynosi 285, jest 335 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Siepraw. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Siepraw prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Siepraw.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Siepraw: 322279
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Siepraw: 0,28882
Lesistość w % w gminie Siepraw: 13,81763
Ludność na 1 km2 w gminie Siepraw: 285335
Liczba ludności ogółem w gminie Siepraw: 9 070988
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Siepraw: 7,7204
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Siepraw: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Siepraw: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Siepraw: 7,00-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Siepraw: 76,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Siepraw: 123284
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Siepraw: 3,71221
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Siepraw: 81,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Siepraw: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Siepraw: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Siepraw: 940,9454
Przedszkola bez specjalnych w gminie Siepraw: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Siepraw: 293,81952
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Siepraw: 106,8186
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Siepraw: 6,2178
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Siepraw: 882360
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Siepraw: 5 320-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Siepraw: 5 711-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Siepraw: 6 046-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Siepraw: 93,01111
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Siepraw: 55,8874
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Siepraw: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Siepraw: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Siepraw: 93,0957
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Siepraw: 55,8508

Źródłem danych statystycznych dla gminy Siepraw jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Siepraw, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Siepraw. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.