Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Siepraw  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Siepraw

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Siepraw.

Mapa Geoportal Siepraw
Mapa z granicą gminy Siepraw

Dane urzędu

Urząd Gminy Sieprawul. Kawęciny 30Siepraw, 32-447

Tel: 12 3721800

Fax: 12 372-18-06

E-mail: gmina@siepraw.pl

Powiat: myślenicki

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Siepraw: 1209062

Witryna: www.siepraw.pl

Władze lokalne: Wójt Tadeusz Pitalagmina@siepraw.pl

Aktualności z gminy Siepraw

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Sieprawia

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Siepraw to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Siepraw na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sieprawia, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sieprawia

Gmina Siepraw w liczbach

Powierzchnia gminy Siepraw*

32 km2

2279 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Siepraw*

9 070 mieszkańców

988 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Siepraw*

285 mieszkańców na km2

335 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Siepraw

Geoportal Siepraw prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Siepraw

Jak powstał Geoportal gminy Siepraw?

Geoportal Siepraw powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Siepraw, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Siepraw umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Siepraw

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Siepraw?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Siepraw;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Siepraw;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Siepraw;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Siepraw;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sieprawia.
Informacje na Geoportalu Siepraw

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Siepraw?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Siepraw;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Siepraw;
 • Rejestr MPZP Siepraw;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Siepraw;
 • Mapa Topograficzna gminy Siepraw;
 • Mapa Solarna gminy Siepraw;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Siepraw;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Siepraw

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Siepraw?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Siepraw.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Siepraw łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sieprawiu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sieprawia zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Siepraw, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Siepraw oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Siepraw. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sieprawia możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sieprawia. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Siepraw. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Siepraw.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sieprawiu.

  Geoportal gminy Siepraw posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Siepraw. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sieprawiu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Siepraw przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sieprawiu.

  W Geoportalu Siepraw przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Siepraw. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sieprawiu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Siepraw zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Siepraw, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Siepraw oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Siepraw.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Siepraw. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Siepraw są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Siepraw podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Siepraw.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sieprawiu. W Geoportalu gminy Siepraw udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sieprawiu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Siepraw.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Siepraw. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Siepraw dla mieszkańców

Geoportal Siepraw jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Siepraw. Na mapie Sieprawia sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Siepraw mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Siepraw. Korzystając z map Geoportalu gminy Siepraw w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Siepraw są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Siepraw dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Siepraw dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować